قالب وردپرس

یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

دریافت منابع مسابقه کتابخوانی رضوی

باهم بخوانیم

شهرستان مبارکه دارای دو بخش مرکزی و گرکن جنوبی و پنج شهر به نامهای مبارکه، طالخونچه، کرکوند، دیزیچه و زیبا شهر و همچنین شهر جدید مجلسی است . تعداد دهستانها برابر ۵ بوده و به نامهای گرکن جنوبی ، نور آباد ، طالخونچه ، دیزیچه و کرکوند شناخته می شوند . تعداد آبادیهای دارای سکنه شهرستان ۸۵ و تعداد روستاها ۲۴ و رقم آبادیهای بدون سکنه آن نیز معادل ۳۵۸ است . بخش عمده آبادیهای شهرستان و هم چنین جمعیت و فعالیتهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی آن باتوجه به وجود منابع و عوامل تولید در قسمتهای شمالی شهرستان استقرار یافته است که در دهستانهای گرکن جنوبی ، نورآباد و دیزیچه واقع شده اند.

بخش مرکزی شهرستان با وسعت تقریبی ۷۵۰ کیلو متر مربع دارای ۳ دهستان، ۸ روستا، ۴ شهر وشهر جدید مجلسی بوده و جمعیتی بالغ بر /۰۰۰/۱۱۰ نفر را در خود جای داده است .

بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه دارای دو دهستان بنام گرکن جنوبی و نورآباد می باشد که از یک شهر و ۱۶ روستا تشکیل شده است. شهر زیباشهر در مرکز بخش گرکن جنوبی در سال ۱۳۸۱ از ادغام سه روستای خولنجان ، لنج و آدرگان ایجاد شده و حدود ۰۰۰/۱۰ نفر جمعیت دارد .

دهستانهای شهرستان مبارکه

دهستان طالخونچه : دهستان طالخونچه با جمعیتی معادل ۱۰۷۷۳ نفــر(براساس سرشماری سال ۱۳۷۵) شامل مرکز شهری ( طالخونچه ) یک شهرک جدید بنام شهرک مجلسی با جمعیتی معادل ۱۳۲۶ نفــر و چهار مرکز روستائی بنامهای لاو با جمعیت ۳۱۶ ، آبرو با جمعیت ۳۹۵ نفــر حوض ماهی با جمعیت ۵۷۳ نفــر و قلعه سفید با جمعیت ۲۱۶ نفــر می باشد .

در وضعیت موجود شهر طالخونچه برخی از خدمات روستائی واقع در دهستان را بصورت محدود ارائه می نماید و تنها مرکز سلسله مراتب بالا را از دیدگاه وزن جمعیتی در دهستان بعهده دارد . این شهر جمعیتی معادل ۹۲۷۳ نفــر دارد .

دهستان نور آباد : دهستان نور آباد در سال ۱۳۷۹ بر طبق مصوبه شماره ۵۴۵۷۴ ر ت ۲۱۲۲۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ هیئت محترم دولت از دهستان گرکن جنوبی منتزع و به مرکزیت روستای دهسرخ تاُسیس یافته است

دهستان نور آباد شامل روستای دهسرخ با جمعیت ۳۱۲۶ نفر(بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵) ، روستای اراضی ۱۵۰۷ نفر ،روستای اسد اباد ۴۸۴ نفر روستای اکبر اباد ۲۲۵ نفر ، روستای باغ ملک۱۵۶۵ نفر ، روستای برو زاد ۸۰۹ نفر ،روستای جوهرستان ۸۲۷ نفر ، روستای میر اباد ۲۷۵ نفر کارخانه نقش جهان ۱۷۵ نفر و منطقه صنعتی مبارکه ۱۵۳ نفر می باشد و در مجتمع صنعتی هفتم تیر ۲۵۸ نفر مرد ساکن هستند

لذا مجموعاٌ جمعیت ان در سال ۱۳۷۵ معادل ۹۴۰۹ نفر بوده است دروضعیت موجود روستای دهسرخ با جمعیت ۳۱۲۶ نفر مرکز دهستان بوده وخدمات روستا های اسدآباد ،جوهرستان ومجتمع مسکونی نقش جهان را تاُ مین می کند۰

بدیهی است این نقش با توجه به مصوبه اخیر هیئت دولت و مرکزیت روستای ده سرخ در آینده با گسترش مواجه خواهد شد ۰ بین روستا های وا قع در دهستان نور اباد هیچ یک از روستاها از لحاظ وزن جمعیتی به جز روستای ده سرخ نمی تواند واجد اهمیت باشد ۰

دهستان گرکن جنوبی : دهستان گرکن جنوبی شامل ۱۲ مرکز روستائی دیگر می باشد.بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ شهر زیباشهر(با جمعیت۸۸۳۱ نفر)در سال ۱۳۷۵ ، احمد آباد ۲۶۶نفر ،بارچان۷۰۱ نفر،جوشان ۵۵۶ نفر ، دستگرد مهر آوران ۱۰۴۷ نفر ،زودان ۸۲۹ نفر ،فخر اباد ۱۴۷۴ نفر ،کوشکیچه ۱۰۶۱ نفر،هراتمه ۱۲۲۹نفر می باشد مضا فاً در مرکز اموزش مالک اشتر نیز ۱۸۴ نفر مرد ساکن هستند ۰مجموع جمعیت دهستان گرکن (بجز جمعیت مزارع و آبادی های کوچک) معادل۱۶۷۸۳نفر میباشد ،و چنانچه سایر مراکز کوچک نیز مد نظر قرار گیرد جمعیت کل دهستان به معادل ۱۸۴۰۵نفر می رسد ۰

در وضعیت موجود روستای خولنجان بعنوان مرکزدهستان گرکن،ارائه عمده خدمات مراکز روستائی دهستان را بعهده دارد ولی پتانسیل های بالائی از لحاظ وزن جمعیتی در محلات لنج با جمعیت ۳۳۳۵ نفر و آدرگان با جمعیت ۲۰۳۱ نفروجوددارد .

دهستان دیزیچه: دهستان دیزیچه با جمعیتی معادل ۲۱۳۱۶ نفــر شامل شش مرکز روستائی در سال ۱۳۷۵ بوده است ولی در حال حاضر روستاهای قلعه میرزا زمان ، نکو آباد ، وینیچه و حسن آباد قلعه بزی مجموعأ به شهر دیزیچه ادغام شده اند . این مراکز تقریبأ از نظر کالبدی بهم متصل می باشند،همینطور روستای بداغ آباد با جمعیت ۷۷۵ نفـر در ناحیه جنوب غربی دهستان واقع شده و بواسطه نزدیکی به مرکز شهرستان کلیه خدمات مورد لزوم خود را از مرکز مذکور تأمین می نماید . روستای مزرعچه که با جمعیتی معادل ۴۷۱ نفــرنیز در شمال شرقی دهستان استقرار یافته است .

به این ترتیب در دهستان دیزیچه صرفأ شهر دیزیچه از نظر وزن جمعیتی واجد اهمیت است و سایر مراکز روستائی نیز از حوزه های مجاور خدمات خود را تأمین می نماید .

دهستان کرکوند : جمعیت دهستان کرکوند در سال ۱۳۷۵ معادل ۱۲۰۲۳ نفــر بوده است و مرکز آن را شهرکرکوند با جمعیتی معادل ۶۹۳۵ نفــر تشکیل داده است.روستای کرکوند با توجه به بند ۵ مصوبه شماره ی ۱۵۲۸۸ مورخ ۲۰/۴ /۱۳۷۹ هیأت محترم دولت به انضمام روستاهای سیاهبوم با جمعیت ۶۳۳ نفر، خیرآباد با جمعیت ۳۱۷ نفر و سورچه پایین با جمعیت ۴۹۱ نفر تبدیل به شهر کرکوند شده است . علیهذا دهستان کرکوند صرفا روستاهای حسن آباد تنگ بیدکان با جمعیتی معادل ۲۸۸۳ نفر، سورچه بالا ۳۳۰ نفر و مجتمع مسکونی محمدیه ۳۲۰ نفر را در بر دارد . بین روستاهای مذکور روستای حسن آباد تنگ بیدکان از وزن جمعیتی بالایی برخوردار است و شهر کرکوند نیز در مرکزیت دهستان از نظر وزن جمعیتی واجد اهمیت بالاتری است .

قالب وردپرس