قالب وردپرس

یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

دریافت منابع مسابقه کتابخوانی رضوی

باهم بخوانیم

شهرستان مبارکه در فاصله ی ۴۵ کیلو متری جنوب غربی اصفهان و بین ۵۱ درجه و۱۳ دقیقه و ۵۱ درجه و ۴۸ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و۳ دقیقه و۳۲ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است . مساحت شهرستان معادل ۱۰۱۸ کیلومتر مربع ( معادل ۹۵ /۰ در صد کل استان) است و از شمال به شهرستان فلاورجان ، از شرق به شهرستان های شهرضا واصفهان ، از جنوب به شهرستان شهرضا و استان چهار محال و بختیاری و از غرب به شهرستان لنجان محدود شده است.

از نظر تقسیمات سیاسی این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و گرکن جنوبی و پنج شهر به نامهای مبارکه، طالخونچه، کرکوند، دیزیچه و زیباشهر بوده و شهر جدید مجلسی نیز در آن واقع است . تعداد دهستانها برابر ۵ بوده و به نامهای گرکن جنوبی، نور آباد، طالخونچه، دیزیچه و کرکوند شناخته می شوند .

پیشینه تاریخی شهر مبارکه به روزگار صفویان بازمی گردد.

از نظر وضعیت آب وهوائی، بخش عمــده شهرستان دارای اقلیم خشک خنک با تابستانهای خشک است . مناطق محدودی از شهرستان در جنوب غربی دارای اقلیم نیمه سرد سیری است و دارای آب و هوای نیمه خشک گرم با زمستانهای نسبتا سرد است.

مردم شهرستان ایرانی الاصل و شیعی و فارسی زبان بوده که اکثرا“‌ بومی ، محلی و بعضا“ هم مهاجرینی هستند که جهت اشتغال در صنایع معمولا“‌در شهرستان حضور دارند . زبان فارسی زبان غالب مردم شهرستان می باشد دربعضی نقاط روستایی مثل روستای دهسرخ و بعضی از محلات شهر طالخونچه علاوه بر زبان فارسی دارای زبان ترکی وگویشی محلی می باشند.

قالب وردپرس