تماس با ما

نشانی:مبارکه-خیابان شهیدرجایی- کد پستی: ۸۴۸۱۶۸۹۷۶۱

تلفن:۵۲۴۰۷۷۲۲

تلفکس:۵۲۴۰۷۷۲۳

رایانامه:mobarakehpl@gmail.com